Start from the Heart


Wij vinden dat, naast financiële steun, de persoonlijke betrokkenheid van onze werknemers pas echt laat zien wat we in onze bedrijfsfilosofie bedoelen met “investeren in mensen”.

Een greep uit de meest recente initiatieven:

SHV Energy China zorgt voor warme scholen
China kent veel bergachtige gebieden waar scholen vaak niet in staat zijn om kinderen goed onderwijs te bieden. Dit ligt vooral aan het ontbreken van goede faciliteiten en infrastructuur. Daarom heeft SHV Energy China een eigen ‘warmteprogramma’ opgezet om te zorgen dat kinderen een warme plek hebben om te leren en de basisschool af te maken. Recent kwam SHV Energy China in actie voor de basisschool van Pingding, waar een klaslokaal door zware regenval was ingestort en 43 kinderen noodgedwongen les kregen op de puinhopen, in een tent gemaakt van stokken en plastic doek. Ruim 200 werknemers van SHV Energy China zamelden geld in voor de bouw van een nieuw lokaal en een bibliotheek, waaraan ook nog 612 boeken gedoneerd werden.

Makro en Mammoet bouwen huizen
Un Techo para mi país’ is een non-profitorganisatie die zich inzet voor een rechtvaardige samenleving zonder armoede. Dit gebeurt onder andere door mensen te helpen om zelf te voorzien in een dak boven hun hoofd. Makro Argentinië adopteerde het project TECHO, waarvoor werknemers van het hoofdkantoor en de Makro winkels zich inmiddels met veel passie voor inzetten. Samen met gezinnen in sloppenwijken bouwen zij in twee dagen een eenvoudig maar waterdicht huis. De bedoeling is om in 2014 tien huizen te bouwen. Vijf hiervan zijn al gereed.

Aan de andere kant van de wereld werd een vergelijkbaar project opgezet. In de Indonesische regio Batam zetten werknemers van Mammoet zich als vrijwilliger in voor de organisatie Habitat for Humanity, om huizen te bouwen voor achtergestelde gezinnen. Een team van 30 Mammoet werknemers afkomstig uit Singapore, Maleisië en Batam werd verdeeld in drie groepen en bouwde op drie verschillende plaatsen, samen met de toekomstige bewoners, aan een nieuw huis. Iedereen kreeg een specifieke taak toegewezen, van beton mengen tot metselen. Met enige hulp van lokale bouwvakkers werden zo stevige nieuwe huizen gebouwd.

Primagaz Clean Up Day
Om concrete invulling te geven aan het duurzaamheidsthema van SHV Energy -Better, Cleaner, Together – bracht het Green Team van Primagaz France op World Clean Up Day een groep vrijwilligers, bestaande uit collega’s en hun gezinsleden, op de been om een grote schoonmaakactie te houden rond vijf locaties van Primagaz. Het doel was eenvoudig: zoveel mogelijk zwerfafval opruimen. De 46 deelnemers verzamelden maar liefst 160 zakken met afval, met een gezamenlijk gewicht van 2400 kilo. Het Primagaz Green Team is van plan hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Makro Brazilië steunt Jovem Aprendiz
Makro Brazilië zet zich zeer actief in voor Jovem Aprendiz. Deze organisatie verzorgt eenjarige leerwerktrajecten voor jongeren om hun professionele ontwikkeling te stimuleren. In het hele land bood Makro aan honderden leerlingen een verscheidenheid aan leerwerkplekken aan, op het hoofdkantoor en in de winkels. Door de uiteenlopende taken die deelnemers uitvoerden bij Makro kregen ze een idee van toekomstige beroepsmogelijkheden. Na het doorlopen van het traject kregen 32 leerlingen direct bij Makro een baan aangeboden. Makro gelooft dat een goede opleiding van essentieel belang is voor jonge mensen die zich melden op de arbeidsmarkt, en dat leerwerktrajecten zoals deze een gunstige invloed hebben op hun verdere levensloop. Makro blijft de komende tijd in dit programma investeren.

ERIKS België op de fiets voor kankerbestrijding
Bij ERIKS in België worden werknemers aangemoedigd om zelf activiteiten voor goede doelen op te zetten, en daar zoveel mogelijk collega’s bij te betrekken. Hier zijn inmiddels talrijke voorbeelden van, zoals de deelname van een ERIKS team aan de wielerwedstrijd “De 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker”. Voor deze race werd op diverse locaties met collectebussen geld ingezameld, evenals met de verkoop van Belgische wafels. Het opgehaalde bedrag werd door ERIKS verdubbeld. ERIKS België ondernam ook andere initiatieven zoals vrijwilligerswerk bij de voedselbank en een ontbijtbuffet om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de typhoon Haiyan.

Calor legt bos aan met Woodland Trust
Bij het Stoney Stanton Customer Centre van LPG-leverancier Calor in Groot-Brittannië is onlangs een perceel bos van vier hectare aangelegd. Dit gebeurde in samenwerking met de Woodland Trust, een Britse vereniging voor natuurbehoud. Honderd basisschoolkinderen plantten onder deskundige begeleiding bomen en kregen les over de positieve bijdrage van bomen aan ons milieu. Het hele dorp was bij het project betrokken, en zal nog vele jaren profiteren van de nieuw aangelegde natuur.

Rafaëlschool. Utrecht
Met een financiële bijdrage van SHV kon deze school voor speciaal onderwijs in Utrecht nieuw lesmateriaal kopen voor het vak rekenen. Omdat het niveau per leerling behoorlijk verschilt, heeft de school een groot assortiment aan stimulerende leermiddelen nodig om de kinderen bijvoorbeeld te leren tellen of klokkijken. Werknemers van het SHV hoofdkantoor hielpen een handje mee in de klas met het gebruik van het nieuwe materiaal.

Primagas steekt de handen uit de mouwen
Werknemers van LPG-leverancier Primagas in Tsjechië gingen een dag lang klussen bij Diagnostický Ustavsuch, een tehuis voor gehandicapten in de buurt van Praag. Er werd heel wat achterstallig onderhoud aangepakt, zoals slootjes uitbaggeren, meubels en kassen een likje verf geven en de tuin omspitten. De directeur van het tehuis was zeer in zijn nopjes met deze hulp, en de plannen voor een herhaling staan al op stapel.

Ipragaz steunt studenten
Sinds 2005 verstrekt het Turkse LPG-bedrijf Ipragaz studiebeurzen aan studenten die tevens lid zijn van de vrijwilligersorganisatie TOG. De doelstellingen van TOG komen sterk overeen met wat Ipragaz wil: investeren in mensen. Medewerkers van de HR-afdeling van Ipragaz zijn actief betrokken bij de gesprekken met studenten die voor een beurs in aanmerking willen komen. Ipragaz sponsort 60 studenten per jaar.

Projecten


In deze korte video’s wordt duidelijk hoe “Start from the Heart” in de praktijk werkt.