Financieel


De totale omzet van SHV bedroeg € 18,1 miljard in 2015. Dat betekent een toename van 22% (€ 3,2 miljard) ten opzichte van 2014. Deze toename is voornamelijk toe te rekenen aan de afronding van de acquisitie van Nutreco in maart 2015.

Op operationeel niveau liep de prestatie van SHV’s Groepen uiteen. Het bedrijfsresultaat steeg met € 103 miljoen ten opzichte van 2014 naar € 788 miljoen. Deze stijging was vooral te danken aan de acquisitie van Nutreco en de goede prestatie van SHV Energy. Dyas, ERIKS, Mammoet en Makro lieten een lager bedrijfsresultaat zien dan vorig jaar.

SHV wist met € 746 miljoen in 2015 een significant hogere winst te noteren dan in 2014, toen de winst € 523 miljoen bedroeg.

Op 31 december 2015 bedroeg het groepsvermogen van SHV € 5,2 miljard. De totale liquiditeit bedroeg € 1,3 miljard en de nettoschuldpositie was € 537 miljoen.

Een uitgebreide toelichting op de resultaten kunt u vinden in ‘SHV in 2015

Kerncijfers

Wilt u het document ‘SHV in 2015’ in hard copy ontvangen? Neem contact op via info@shv.nl


Jaaroverzicht