Financieel


De omzet in 2016 bedroeg € 18,6 miljard, een toename van 2,7% (€ 0,5 miljard) ten opzichte van 2015. Gecorrigeerd voor valuta-omrekeningseffecten steeg de omzet met 9,3%. Dit was vooral het gevolg van de sterke devaluatie van een aantal valuta’s ten opzichte van de euro in vergelijking met 2015.

Het bedrijfsresultaat bedroeg € 724 miljoen, een daling van € 64 miljoen ten opzichte van 2015. De resultaten zijn negatief beïnvloed door bijzondere baten en lasten van in totaal
€ 100 miljoen (2015: € 111 miljoen negatief). In 2016 hadden de bijzondere baten en lasten vooral betrekking op aanvullende voorzieningen voor pensioentekorten in het VK, ten gevolge van sterk lagere rentes na het Brexit-referendum.

De nettowinst van SHV over 2016 bedroeg € 701 miljoen (2015: € 746 miljoen). Gezien de uitdagende bedrijfsomgeving in 2016 is dit resultaat beter dan verwacht.

Op 31 december 2016 bedroeg het groepsvermogen van SHV € 5,7 miljard. De totale liquiditeit bedroeg € 1,3 miljard en de nettoschuldpositie was € 456 miljoen.

Een uitgebreide toelichting op de resultaten kunt u vinden in ‘SHV in 2016

Kerncijfers

Wilt u het document ‘SHV in 2016’ in hard copy ontvangen? Neem contact op via info@shv.nl