weet om te gaan met verandering


Verandering is altijd overal om ons heen.

Sta open voor verandering. Verandering schept kansen.

Analyseer verandering, bespreek het met anderen, evalueer en denk erover na. Zie verandering als zuurstof voor ons bedrijf en hanteer het met begrip en wijsheid.