NPM Capital


NPM Capital verschaft risicodragend vermogen aan ondernemingen met een sterk groeiprofiel. De nadruk ligt hierbij op niet-beursgenoteerde, middelgrote tot grote ondernemingen in de Benelux. Vooral onder familiebedrijven in groeisectoren heeft NPM Capital als betrouwbare investeerder voor de lange termijn een sterke marktpositie weten op te bouwen. NPM Capital heeft participaties in ongeveer 30 ondernemingen.

Doorgaans wordt er geïnvesteerd in ondernemingen met een waarde tot € 500 miljoen. NPM brengt kennis, ervaring, financiële draagkracht en een uitgebreid netwerk aan contacten in. Door sterk in te zetten op verbetering van de operationele gang van zaken in de portefeuillebedrijven creëert NPM Capital aandeelhouderswaarde. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en e-commerce.

www.npm-capital.com

Kijk waar NPM Capital actief is